İş Güvenliği Uzmanlığı Ders Notları

2-İSG Kavram ve Kuralları

3.1-İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü

3.2-İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü

4-Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği

5-Temel Hukuk

6.1-İş Hukuku

6.2-İş Hukuku

6.3-iş Hukuku

7-Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği

8.1-Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler

8.2-Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler

9.1-İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

9.2-İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

10-İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları

11-İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

12.1-Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi

12.2-Risk Yönetimi ve Değerlendirilmesi

13.1-Çalışma Ortamı Gözetimi

13.2-Çalışma Ortamı Gözetimi 2

14-İş Hijyeni

15-İşyeri Bina ve Eklentileri

16.1-Fiziksel Risk Etmenleri

16.2-Fiziksel Risk Etmenleri

16.3-Fiziksel Risk Etmenleri

17.1-Kimyasal Risk Etmenleri

17.2-Kimyasal Risk Etmenleri

17.3-Kimyasal Risk Etmenleri

18.1-Biyolojik Risk Etmenleri

18.2-Biyolojik Risk Etmenleri

19-Psikososyal Risk Etmenleri

20.1-Ergonomi

20.2-Ergonomi

20.3-Ergonomi

20.4-Ergonomi

21.1-Korunma Politikaları

21.2-Korunma Politikaları

22-Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

23-Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

24-Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı ve Güvenliği

25-Motorlu Araçlarda İş Sağlığı ve Güvenliği

26-El Aletlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

27-Bakım-Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

28.1-Yangın

28.2-Yangın

29-Acil Durum Planları

30-Sağlık ve Güvenlik İşaretleri

31-Havalandırma ve İklimlendirme

32.1-Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

32.2-Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

32.3-Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

33.1-Kapalı Alanlarda Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

33.2-Kapalı Alanlarda Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

34-Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

35-Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

36-Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

37-İnşaat İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

38-Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

39-Kişisel Koruyucu Donanımlar

40-İş Ekipmanlarının Tasarım, İmalat ve Kullanımında İş Sağlığı ve Güvenliği

41-İş Kazaları

42-Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları

43-İş Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontroller ve Düzenlenecek Belgeler

44-Çalışma Yaşamında Özel Politika Gerektiren Gruplar

46.1-Çalışma Hayatında Etik

46.2-Çalışma Hayatında Etik

46.3-Çalışma Hayatında Etik

47.1-Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık Güvenlik Eğitimi ve İletişim

47.2-Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık Güvenlik Eğitimi ve İletişim