İSTANBUL YENİ UZMAN AKADEMİ İŞYERİ HEKİMLİĞİ KURSLARI

İşyeri Hekimi Kimdir?

 İstanbul İşyeri Hekimliği Kursu veren Yeni Uzman Akademi’yi arayıp İşyeri Hekimliği Kursu, İşyeri Hemşireliği Kursu, İş Güvenliği kursu alabilirsiniz.

İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere bakanlıkça yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip hekimidir. İşyeri hekimleri, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından onaylanmış sertifikaya sahip olan hekimlerdir.  İşyerlerinde sağlık ve güvenliği artırmaya yönelik,  uluslararası standartlardaki kanun ve düzenlemelere uygunluk sağlamak amacı ile iş güvenliği uzmanları ile beraber çalışırlar.

İstanbul İşyeri Hekimliği Kursu

İşyeri Hekimlerinin Görevleri Nelerdir?

a) Rehberlik ve danışmanlık,

b) Sağlık gözetimi,

c) Eğitim ve bilgilendirme,

d) İlgili birimlerle işbirliği,

İşyeri Hekimlerinin Yetkileri Nelerdir?

a) İşyeri bina ve eklentilerinde, çalışma metot ve şekillerinde veya iş ekipmanında işçiler açısından yakın ve hayati tehlike oluşturan bir husus tespit ettiğinde işverene bildirmek, gerekli tedbirler işveren tarafından alınmadığı takdirde durumu Bakanlığa rapor etmek,

b) İşyerinde belirlediği yakın ve hayati tehlike oluşturan hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işveren veya işveren vekilinin onayını almak kaydıyla işi geçici olarak durdurmak,

c) Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek,

d) Görevinin gerektirdiği konularda işvereni bilgilendirerek ilgili kurum veya kuruluşlar ile iletişime geçmek ve işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmaktır.

Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen işyeri hekimleri çalıştıkları işyeri ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katılma hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam beş iş günü kadarı çalışma süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle işyeri hekiminin ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz.

İşyeri Hekimlerinin Yükümlülükleri Nelerdir?

a)İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları hakkındaki bilgiler ile işçinin kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.

b)İşyeri hekimi, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyelerini onaylı deftere yazmak ve bulunması halinde ve gerektiği durumlarda iş güvenliği uzmanı ile birlikte eş zamanlı imzalamak ve suretlerini saklamak zorundadır. İşyerinde yapılan denetimlerde, işyeri hekiminin bu zorunluluğu yerine getirmediğinin tespiti halinde; işyeri hekimi Bakanlıkça yazılı olarak uyarılır. Uyarı gerektiren durumun tekrarı halinde işyeri hekimi belgesinin geçerliliği bir yıl süreyle askıya alınır. Belgesinin geçerliliği askıya alınanlar Genel Müdürlük internet sayfasında ilân edilir. Bir yıl sonunda işyeri hekiminin tekrar görev alabilmesi için Bakanlık onayının alınması zorunludur.

c)İkinci fıkrada belirtilen onaylı defter; işyeri hekimi ile işveren veya işveren vekilince, bulunması halinde ve gerektiğinde iş güvenliği uzmanı ile eş zamanlı olarak imzalanır. Defterin imzalanmaması veya düzenli tutulmamasından işveren veya işveren vekili sorumludur.

İstanbul Yeni Uzman Akademi’de İşyeri Hekimliği Kursları

İşyeri Hekimliği Eğitimleri

İstanbul işyeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademi olarak eğitimlerimizi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının uygun gördüğü şekliyle aşağıda belirtildiği gibi yapmaktayız.

İstanbul işyeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademide işyeri hekimliği eğitimleri 220 saat olmakla beraber; eğitimlerin 180 saati teorik, 40 saati ise pratik eğitimlerden oluşur.

Eğitim almak isteyen hekimlerimiz kurumumuza diploma, nüfus cüzdanı ve kurs başvuru dilekçesi ile gelerek kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.   

İstanbul İşyeri Hekimliği Kursu Yeni Uzman Akademide Teorik Eğitimler

180 saat olan teorik eğitimlerin 90 saati uzaktan eğitim ve diğer 90 saati de örgün olarak verilmektedir.

İstanbul İşyeri Hekimliği Kursu Yeni Uzman Akademide Uzaktan Eğitimler

Kurumumuzda uzaktan eğitimler Yeniuzman.isguzem.online sayfamız üzerinden yapılır. Dersler asenkron olarak yani eşzamanlı olmayan bir şekilde işlenmektedir. Katılımcılarımız kendileri için uygun olan saatlerde sisteme girerek kayıtlı dersleri takip ederler. Bu eğitimler 90 saattir ve 15 günlük bir zaman diliminde eğitimler tamamlanır.  Eğitim kurumu olarak uzaktan eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerimizin sistem üzerinden dersleri tekrar edebilmelerini sağlamak amacıyla uzaktan eğitim sistemimizi sınav dönemine kadar kursiyerlerimizin hizmetine sunuyoruz.

İstanbul İşyeri Hekimliği Kursu Yeni Uzman Akademi’de Örgün Eğitimler

Eğitim kurumlarımızda örgün eğitim programları da uzaktan eğitimlerde olduğu gibi 90 saattir ve 15 gün sürmektedir. Örgün eğitimler İstanbul İşyeri Hekimliği Kursu Yeni Uzman Akademi’nin dersliklerinde, kadrosunda bulunan ve her biri kendi branşında sektör tarafından kabul edilmiş eğitmenler tarafından verilir. Eğitimler için katılımcılarımız saat 09:00’da başlayan gruplara dahil olabilecekleri gibi 15:00’da başlayan eğitimlere de katılabilirler.  

İstanbul İşyeri Hekimliği Kursu Yeni Uzman Akademide Pratik Eğitimler

Pratik eğitimler, staj eğitimi olarak da bilinmektedir. Staj eğitimleri eğitim kurumunun uygun gördüğü, iş sağlığı hizmeti alan işyerlerinde işyeri hekimlerinin gözetiminde verilir. Toplam süresi 40 saattir ve 5 iş gününde gerçekleştirilir.

Pandemi Sürecinde İstanbul İşyeri Hekimliği Kursu Yeni Uzman Akademi Eğitimleri

Kovid – 19 pandemi süreci tüm dünyayı etkisi altına aldığı gibi ülkemizi de etkilemiştir. Milli eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarının online eğitim modeline geçmesinin ardından bizler de online eğitim modeline geçiş yaparak, örgün eğitimleri aynı eğitici kadro eşliğinde vermeye devam ediyoruz.

Online eğitim modeline geçerek hem pandemi kurallarının uygulanmasına katkıda bulunuyor hem de büyük fedakârlıklarla çalışan hekimlerimizin diledikleri yerden eğitime katılmalarına fırsat tanıyoruz. Böylelikle İstanbul işyeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademinin online eğitimleri aracılığı şimdiye kadar yoğun mesai ve işyeri – kurs arası mesafenin fazla olmasından dolayı eğitim alamayan hekimlerimize de eğitim fırsatı tanıyoruz.

İşyeri Hekimliği Sınavları

Kursiyerler İstanbul işyeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademiden almış oldukları eğitimlerini bitirmelerinin ardından bakanlığın yetkilendirmesi ile ÖSYM tarafından yapılan işyeri hekimliği sınavına girip başarılı olmalıdırlar. Sınavlarda başarılı olan katılımcılar, sertifika harcını yatırmak gibi prosedürleri tamamladıktan sonra göreve başlayabilirler.

İşyeri Hekimliği Kurslarında Aranan Kalite

İstanbul İşyeri Hekimliği Kursu Yeni Uzman Akademi sektörde 7 yılı geride bırakırken, eğitim kalitesini de gün geçtikçe artırmaktadır.

Kurumumuzdan eğitim alan her kursiyerimize ücretsiz ders kitapları sunmakla, kursiyerlerimizin kaliteli kaynak arama derdine son veriyoruz.

Kursiyerlerimizin aldığı kursun branşı fark etmeksizin bütün kursiyerlerimize ücretsiz İngilizce ve Rusça eğitimleri veriyoruz.

Eğitimlerini İstanbul işyeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademi’den alan bütün katılımcılarımızı sınav öncesi yaptığımız soru çözme ve ders tekrarı eğitimlerimize ücretsiz davet ediyoruz.

İstanbul İşyeri Hekimliği Kursu Yeni Uzman Akademi https://www.facebook.com/taner.basol.311  ve  https://instagram.com/yeni_uzmanakademi?igshid=j2kucvlxiut adresleri ile sosyal medya yoluyla da kursiyerlerini, işyeri hekimliği alanındaki yeniliklerden haberdar ederken, iş alanları hakkında da bilgiler sunmaktadır.

Herkes faydalansın diye iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı, işyeri hekimliği, diğer sağlık personeli ders notlarını da  https://yeniuzmanakademi.com/is-guvenligi-ders-notlari sayfamız üzerinden ücretsiz olarak indirebileceğiniz gibi https://yeniuzmanakademi.com/is-sagligi-ve-guvenligi-mevzuatlari sayfamızdan da alanınızla ilgili mevzuatları yine ücretsiz olarak indirebilirsiniz.