KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni, Yeni Uzman Akademi tarafından kişisel verilerin işlenmesi konusunda sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği, Yeni Uzman Akademi için büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, KVKK kapsamında kişisel verilerinizi nasıl işlediğimizi size aktarmak isteriz.

1. Veri Sorumlusu

Veri sorumlusu olarak, Yeni Uzman Akademi, kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda sorumludur. İletişim bilgilerimiz aşağıda belirtilmiştir:

Adres: İstanbul Ticaret Sarayı, Oruç Reis Mah. Vadi Cad. Giyimkent Sitesi, No: 108, Kat: 8, İç Kapı No: 521 34325 Esenler / İstanbul

Telefon: +90 212 809 65 89

E-posta: bilgi@yeniuzmanakademi.com

Veri Koruma Yetkilisi: [Veri Koruma Yetkilisi Adı ve İletişim Bilgileri]

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlarla işlenebilir:

 • Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Akademik kayıtların düzenlenmesi ve takibi
 • Eğitim hizmetleri ve etkinliklerinden sizleri haberdar etmek
 • İletişim sağlamak ve bilgi paylaşımı yapmak
 • Kanunen gereken bildirimlerin yapılması
 • İş başvurularını değerlendirmek (çalışan adayları için)
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

3. Kişisel Veri Kategorileri

Yeni Uzman Akademi, aşağıdaki kişisel veri kategorilerini işleyebilir:

 • İsim, soyisim, iletişim bilgileri (telefon numarası, e-posta adresi)
 • Kimlik bilgileri (T.C. kimlik numarası, pasaport numarası)
 • Eğitim bilgileri
 • İş deneyimi ve başvuru bilgileri (çalışan adayları için)
 • Sağlık bilgileri (acil durumlarda iletişim kurulabilmesi için)

4. Kişisel Verilerin İşlenme Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, KVKK’nin ilgili hükümlerine uygun olarak aşağıdaki hukuki sebeplerle işlenmektedir:

 • İşleme amaçlarının açık rıza ile desteklenmesi
 • Sözleşmenin kurulması veya ifası
 • Kanuni yükümlülüğün yerine getirilmesi
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri

5. Kişisel Verilerin Üçüncü Taraflarla Paylaşılması

Kişisel verileriniz, yasal gereklilikler veya hizmetlerimizin yürütülmesi için gerekli olduğu durumlarda üçüncü taraflarla paylaşılabilir. Verilerinizin paylaşıldığı üçüncü taraflar, gizliliklerinizi korumak ve verilerinizi güvence altına almak için gerekli önlemleri alacaktır.

6. Kişisel Veri Saklama Süresi

Kişisel verileriniz, yasal saklama sürelerine uygun olarak saklanacaktır. Saklama süresi sona erdiğinde, verileriniz güvenli bir şekilde imha edilecektir.

7. Kişisel Verilerin Korunması ve Güvenliği

Yeni Uzman Akademi, kişisel verilerinizi korumak ve güvence altına almak için gerekli teknik ve organizasyonel önlemleri almaktadır.

8. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK kapsamında, kişisel veri sahipleri olarak sizlere aşağıdaki hakları tanırız:

 • Kişisel verilerinizin ne amaçla işlendiğini öğrenme
 • Kişisel verilerinize erişim
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi
 • Kişisel verilerinizin silinmesi
 • Kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme
 • Kişisel verilerinizin aktarılabilirliği

Bu haklarınızı kullanmak veya kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı sormak için yukarıda verilen iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz.

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi [https://www.isgkursu.net/wp-content/uploads/2023/11/kvkBasvuruFormu-1-yeni-uzman.pdf adresinden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.