Diğer Sağlık Personeli Eğitimi

Sağlık çalışanları hayatımızın her anında ihtiyaç duyduğumuz kahramanlarımızdır.  Hayatımızın her anında yanımızda olan sağlık emekçilerimize ihtiyaç duyduğumuz bir alan da iş hayatımızdır.

İşyerinde meydana gelen kaza ve yaralanmalarda sağlık çalışanlarına ihtiyaç duymamızın yanında iş sağlığı ve güvenliği planlarının hazırlanması ve uygulanmasında da sağlık çalışanlarına ihtiyaç duymaktayız.

Diğer Sağlık Personeli Eğitimi

İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görev almak üzere bakanlıkça belgelendirilmiş yardımcı personel, işyeri hemşiresi veya diğer sağlık personeli (DSP) olarak tanımlanır.

İşyeri hemşireleri – diğer sağlık personeli olmak isteyen adayların;

Hemşire

Sağlık Memuru,

Acil Tıp Teknisyeni ve

Çevre Sağlığı Teknisyenliği diploması sahibi olması gerekmektedir.

Diğer Sağlık Personellerinin Görevleri:

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışarak; gerekli kayıt düzenlemelerini yaparlar.

İşyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olurlar.

Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi sağlarlar.

İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışırlar.

İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak.

İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütürler.

İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlarlar.

İşyeri Hemşirelerinin Yetkileri:

Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapma,

Görevinin gerektirdiği konularda işveren ve işyeri hekiminin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak yetkileri vardır.

İşyeri Hemşiresi Olabilmek İçin Gerekli Şartlar:

Hemşire, Sağlık Memuru, Acil Tıp Teknisyeni ve Çevre Sağlığı Teknisyenleri olanların Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının belirlemiş olduğu şartları yerine getirmesi gerekmektedir.

Bu şartlar;

  • İşyeri Hemşireliği – Diğer Sağlık Personeli Eğitimi Alma: İşyeri hemşiresi olarak görev almak isteyen adaylar ilgili bakanlığın yetkisi ile eğitim verme hakkına sahip eğitim kurumlarından eğitim almak zorundadırlar.

İşyeri hemşireliği eğitimi;

45 saat uzaktan eğitim

45 saat örgün eğitimden oluşur.

  • İşyeri Hemşiresi olabilmek için Aile, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlemiş olduğu bir başka şart da bakanlığın yetkilendirmesiyle ÖSYM tarafından yapılan ‘‘işyeri hemşireliği’’ sınavına girerek yeterli puanı almaktır.

İşyeri Hemşireliği Sınavı;

ÖSYM tarafından bir eğitim yılı içerisinde iki defa yapılan işyeri hemşireliği sınavından 60 puan almak gerekmektedir. Yeterli puanı alamayan adaylar sonraki sınavlara tekrar kurs almadan girebilirler.

  • İşyeri Hemşireliği Sertifikasına Sahip Olmak

İşyeri hemşiresi – diğer sağlık personeli olacak adayların, gerekli eğitimlerini tamamlayıp, ÖSYM’nin düzenlediği sınavdan yeterli puanı almaları üzerine göreve başlayabilmeleri için gerekli olan ve ilgili bakanlık tarafından hazırlanan işyeri hemşireliği sertifikası için müracaat ederler. Müracaatları sonrası bakanlık tarafından sertifikaları gönderilerek, adayların İSG – KÂTİP uygulaması üzerinden işlem yapmalarına izin verilir.

Sonuç Olarak:

İş sağlığı ve güvenliği alanında İSG Uzmanlığı, İşyeri Hekimliği eğitimi veren Yeni Uzman Akademi Eğitim Merkezi, İşyeri Hemşireliği eğitimleri ile de adından söz ettirmeyi başarmış bir eğitim kurumudur. Alanında otorite haline gelmiş eğiticilerin gözetiminde kurslar düzenleyen akademimiz zirve yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam etmektedir.

Pandemi döneminde örgün eğitimlerini online sistem üzerinden devam ettiren kurumumuz, kursiyerler için sınav öncesi düzenlemiş olduğu ücretsiz soru çözüm ve ders tekrarı programları ile de adından söz ettirmeye devam etmektedir.

Yeni Uzman Akademinin işyeri hemşireliği – diğer sağlık personeli (DSP) kursu, yalnızca bir sağlık görevlisi olarak çalışabilmek için sınavlardan geçebilmeyi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda risk değerlendirmesi gibi planlamaları hazırlamak için gereken tüm becerileri de sağlar. Böylelikle önlemlerin planlanması ve uygulanmasında da yardımcı olur.

Sizler de işyeri hemşiresi sertifikası için gerekli eğitimleri almak ve iş hayatınıza tam donanımlı bir şekilde başlamak istiyorsanız; işinin uzmanı Yeni Uzman Akademi’yi tercih etmenizin ve sağlık emekçilerine özel kampanyalarından ve ders materyallerinden yararlanmanın tam zamanı.

Hemen Arayın